Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
about_sun

אצלי

ואז היא הגיעה  לביתי
יום שישי, זמן בית
והיא כאילו נעלמת בחלל כלא נראית.
כה מוכשרת,
בית,
אם רק הייתי יכולה להעביר את העוצמות של המילה הזו עבורי..