Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בית פרטי רמת השרון

הבית שלהם,

אל הבית הזה הגעתי עוד בשלבי המחשבה, טרם התקבלה החלטה האם לרכוש אותו.

התהלכתי בו..

הקשבתי לתמר, היא רצתה לדעת אם זה יצליח.

הגינה בו היתה מרפאה..

ואז היא התקשרה,

"חיה אנחנו קונים את הבית"

את תעשי את ביתי.

הבית הזה תוכנן מחדש, שברנו אותו, הרחבנו אותו, בנינו אותו.

הרגשתי שאני גודלת.

הכל הוחלף בו, כמה תכניות שדיברנו אותו.

הגינה בו נשארה מרפאה..

תודה על השקט.

לצפייה בגלרייה