Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דירת גן הרצליה

היא התקשרה, רכשה דירת גן ישנה

הדירה מעולם לא שופצה מצבה היה רעוע

ביקשה את רצונה, הדירה תוכננה מחדש

הגינה היתה רק חול ואדמה.

נשתלה מחדש הגינה כבר עוטפת אותה

השנים חולפות

היא מתהלכת בביתה

הרגעים הם רגעי שמחה.

לצפייה בגלרייה